Magazine RádiuNotisiasTetum

Xanana Gusmão Apela Ba Militante Atu Hakmatek Hodi Akompaña Rezultadu Elpres Segunda Volta

Dili – Prezidente partidu CNRT Kay Rala Xanana Gusmão, apela ba militante atu hakmatek hodi akompaña rezultadu eleisaun prezidensial segunda volta.

Xanana Gusmão haktuir, maske iha eleisaun primeira volta mosu konfrontu, maibe autoridade seguransa halo atuasaun hodi garante seguransa.

Tanba ne’e, Xanana Gusmão husu ba povu no organizasaun hotu atu nafatin hametin paz iha rai laran.

Sorin seluk, kandidatu prezidente republika, Francisco Guterres Lu-Olo husu povu atu hamutuk ho nia hodi garante paz no estabilidade.

Entretantu, iha loron tersa-feira kalan, mosu konforntu iha postu administrativu Watulari hodi rezulta uma ida hetan sunu.

(Manuel/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !