January 27, 2023

  Ró Ahi Doasaun Husi Asutralia Sei Too, Iha Timor Leste Iha Fulan Jullu

  Dili – Ró ahi doasaun husi Asutralia sei too, iha Timor Leste, iha fulan jullu tinan ne’e. Xefe estadu maior…
  January 27, 2023

  Governu Sei Rekruta Tan Membru F-FDTL Foun Hamutuk Na’in Ualu Nulu

  Dili – Governu sei rekruta tan membru falintil-forsa defeza Timor Leste foun, hamutuk na’in ualu nulu. Asunto ne’e aprezenta husi…
  January 27, 2023

  Inan Isin Rua No Labarik Simu Aihan Nutritivu

  Dili – Inan isin rua no labarik tinan ida mai kraik, hamutuk atus hitu resin, simu aihan nutritive, iha suku…
  January 27, 2023

  CM Discute Criação Da Lei Para Artes Marciais

  Dili – O conselho de ministro começou a discutir a criação da lei das artes marciais. o ministro da educação…
  January 27, 2023

  PN Meminta Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Menormalisir Kondisi Jalan Raya

  Dili – Anggota parlamen nasional meminta kementerian pekerjaan umum untuk menormalisir kondisi jalan raya yang rusak untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat…

  Revista Rádiu

  Back to top button
  error: !