Magazine RádiuNotisiasTetum

Mari Alkatiri Husu Ona Ba Ministeriu Publiku Atu Bolu Xanana Gusmão


Dili – Secretariu geral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri husu ona ba ministeriu publiku atu bolu Xanana Gusmão.

Secretariu geral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri haktuir, nia parte diskorda ho akuzasaun prezidente partidu CNRT, Xanana Gusmão ne’ebe deklara nia halo korupsaun.

Mari Alkatiri argumenta, nia parte la keixa partidu CNRT, maibe husu ba ministeriu publiku atu bolu, Xanana Gusmão, atu aprejenta faktus.

Iha fulan janeiru foin lalais ne’e, prezidente partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão, deklara ba publiku iha postu administrativu balibo katak, sei la konversa ho mari alkatiri.

Alende ne’e, Xanana Gusmao husu ba Mari Alaktiri atu husu deskulpa ba povu tomak ba aktu ne’ebe deputadu FRETILIN halo iha parlamentu nasional hodi vota kontra tratadu fronteira maritima.

(Manuel/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !