Magazine RádiuNotisiasTetum

STAE : Buletin De Votu Ba Segunda Volta Preparado

Dili – Sekretariado tekniku administrasaun eleitoral komfirma, buletin de votu ba segunda volta preparado.

Diretor jeral STAE, Acilino Manuel Branco komfirma, STAE hein desizaun governu hodi halo imprensaun ba buletim de voto ba segunda volta.

Rekorda katak, rezultadu kontagen votu ba eleisaun prezidensial iha kandidatu nain rua mak hetan porsentu barak liu iha eleisaun prezidensial tinan ne’e.

Kandidatu Jose Manuel Ramos Horta lidera ho porsentu haat nulu resin neen liu, enkuantu kandidatu Francisco Guterres Lu-Olo iha porsentu rua nulu resin rua resin.

(Cipri/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: !