Magazine RádiuNotisiasTetum

F-FDTL Halao Marca Forcada Hodi Finaliza Ezersisio Kampo


Dili – Kadetis foun falintil-forca defesa Timor Leste hala’o marca forsada hafoin termina ezersisio kampo, durante semana ida.

Komandante apoiu geral F-FDTL kalonel haksolok hateten, marca forcada ne’e nudar ezersisio ikus ba soldado recrutamento foun sira hodi prepara ba graduasaun.

Kolonel haksolok konfirma, vida militar maka materia nebe promove iha prosesu formasaun durante fulan haat.

Komandante apoiu geral F-FDTL kolonel haksolok komfirma ezersisio kampo soldadu recrutado foun iha Fatu-Bela municipio Manatuto durante semana ida hetan kooperasaun diak ho intidades hotu.

Atividade marca forcada inisia hosi Fatu-bela besken Manatuto to’o areia Wee ian enn Beheda ho distansia kilo metro 10 resin hafoin transporta ba quartel F-FDTL Metinaro Dili.

(Frans/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !