Magazine RádiuNotisiasTetum

PR Kompromete Sei Promulga Proposta Lei OGE 2023


Dili – Prezidente republika kompromete sei promulga proposta lei orsamentu geral estadu tinan 2023, semana oin.

Prezidente republika Jose Ramos Horta komfirma, nia simu ona proposta lei orsamentu geral estadu tinan 2023 husi parlamentu nasional.

Dau-daun ne’e, xefe esttadu estuda hela proposta lei ba orsamentu geral estadu nia legalidade.

Antes ne’e, xefe estadu deklara, seidauk tempu governu preve fundu ba veteranus ho valor billaun ida.

Enkunatu, orsamentu geral estadu tinan 2023, deputadu parlamentar aprova ho valor billaun tolu, pontu sanulu resin neen.

(Manuel/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !