NasionálNotísiaNotísia Kalan

Inflasaun Iha TL Sae Ba Pursentu 7

Inflasaun Iha Timor Leste Sae Makaas, Tanba Ukun Nain Sira La Konsentra Ba Polítika Ekonomia.

Dadus Ne’ebé Fó Sai Husi Dirasaun Jerál Statistika, Iha Fulan Marsu Inflasaun Iha Timor Leste Sa’e Ba Pursentu Hitu.

Inflasaun Sae Iha Timor Leste, Tanba Funu Entre Rúsia Ho Ukrania, Afeta Ba Sasán Nesesidade Bázika Folin Sae Makas, Inklui Folin Konbustivel.

Relasiona Ho Situasaun Ne’e, Dekanu Ekonomia UNTL, Custodio Ximenes Relata, Sasán Folin Sae, Tanba Timor Leste Depende Makas Liu Ba Sasán Inportasaun No La Tau Importansia Ba Polítika Ekonima Rai Laran.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !