Kompañia lokál kotoni group Ataúro Fasilita Bero Bá Atividade Produtu Budu Tasi

YouTube video player
Dili – Kompañia lokál kotoni group Ataúro fasilita bero 24 bá benefisiario produtu budu tasi Ataúro.

Ezecutivo kompañia kotoni group Ataúro, Salomão Cabaral hatete, durante ne’e, kompanhia kotoni group fasilita dokumentu bá tratamentu produsaun bero hodi fasilita benefisiario produtu budu tasi iha suku bikeli Ataúro.

Benefisiario produtu budu tasi, Hermina Da Costa Monteiro no Abrão Pereira agradese bá kompanhia kotoni group, tanba fasilita ona komunidade bá produsaun budu tasi.

Bero ne’ebé kompanha kotoni group fasilita bá benefisiario produtu budu tasi iha suku Bikeli hamutuk 55, ne’ebé produs husi kompanha cahaya mutiara laut Indonézia ho kustu kada bero dólar amérika atus tolu, enkuantu grupo produtu budu tasi iha suku bikeli kompostu husi grupu atus tolu resin.

(Atauro/Alau)

Exit mobile version